Risico van Overlijden

Het financiële risico bij overlijden kan groot zijn als u een hypotheek heeft. De risico kunt u afdekken middels een overlijdensrisicoverzekering. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt een afgesproken bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden indien de verzekerde binnen de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering komt te overlijden. Wij bieden u drie verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen aan:

  • Gelijkblijvende risicoverzekering. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag en de premie gelijk gedurende de gehele verzekeringsperiode.
     
  • Annuïtair dalende risicoverzekering. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt jaarlijks het verzekerde bedrag op basis van de gekozen annuïteit (bv. 6%). In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerd bedrag nauwelijks. Aan het einde van de verzekeringsperiode neemt het verzekerd kapitaal sterk af en staat het verzekerd bedrag uiteindelijk op nul euro. De laatste periode van vijf jaar wordt geen premie meer betaald.
     
  • Lineair dalende risicoverzekering. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een gelijk bedrag terwijl de premie gelijk blijft. Aan het einde van de verzekeringsperiode staat het verzekerd bedrag uiteindelijk op nul euro. De laatste periode van vijf jaar wordt geen premie meer betaald.

Graag informeren wij u verder over de overlijdensrisicoverzekering.

Deskundig advies aan huis

In een eerste gesprek inventariseren wij uw situatie en wensen. Kosteloos en zonder verplichtingen. In het tweede gesprek presenteren wij u onze berekeningen in een overzichtelijk voorstel met een persoonlijk rapport en een toelichting. Vervolgens kunt u nog eens rustig nadenken. In een derde gesprek nemen wij de situatie nog eens goed met elkaar door, waarna u uw beslissing kunt nemen.

Kwaliteit en voordeel

FinaNed werkt alleen samen met de beste banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, die kwaliteit en zekerheid bieden. Wij zijn onafhankelijk en zitten dus niet vast aan bepaalde producten. De beste oplossing vinden tegen de voordeligste prijs, daar gaat het om. Met onze uitgebreide kennis en ervaring weten wij precies hoe maximaal kan worden geprofiteerd van alle regels en wetten.