Aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een variant die tegenwoordig vaak in combinatie met componenten wordt afgesloten die aan het einde van de looptijd wel overgaan tot aflossing (spaarhypotheek,  levenhypotheek, annu├»teitenhypotheek). Gedurende de looptijd wordt er niet (verplicht) afgelost. Hierdoor kan optimaal worden geprofiteerd van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Vrijwillig aflossing is echter wel mogelijk (de standaard is 10% per jaar). Aflossingsvrije hypotheken kunnen niet zonder meer over de gehele waarde van het onderpand worden afgesloten. Het maximum ligt meestel op 50% van de waarde van uw woning.De woordenlijst is nog onder constructie