Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypotheek waaraan een levensverzekering is verbonden en waarbij de premies die voor het verzekeringsdeel worden betaald, naar keuze van de hypotheekgever worden belegd in beleggingen met verschillend risicoprofiel. Daarbij kunnen gedurende de looptijd wijzigingen worden aangebracht in het soort en de samenstelling van de beleggingen. De uitkering va de levensverzekering staat niet bij voorbaat vast gezien het beleggingskarakter van dit product. Er zijn verschillende varianten op de beleggingshypotheek. In principe kan op elke beleggingsspaarpolis een verpandingsclausule worden aangetekend, waardoor dus uit twee verschillende producten (een losse lening en een losse verzekering) een beleggingshypotheek ontstaat.  Het leningdeel van de hypotheek is aflossingsvrij. als gevolg daarvan wordt de rente gedurende de gehele looptijd over het volledig leningbedrag in rekening gebracht, waarmee optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale aftrekbaarheid van de rente. Deze hypotheekvariant en de spaarhypotheek zijn als constructie precies hetzelfde: met dezelfde fiscale voordelen en dezelfde werking van de producten. Het verschil zit in de zekerheid waarmee de opbrengsten tegemoet kunnen worden gezien. Bij de spaarhypotheek wordt 'naar de oorspronkelijke leningen toe gespaard'. Op de einddatum is het bedrag van de spaarpot exact gelijk aan de lening, die dan in één keer kan worden afgelost. Bij de beleggingshypotheek staat de opbrengst van de spaarpot niet bij voorbaat vast. Deze kan op einddatum hoger zijn dan de hypothecaire geldlening, maar zeker ook lager.
 De woordenlijst is nog onder constructie