Acceptatie

De verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert. afhankelijk van de verzekeringsvorm en de hoogte van het risico dat de maatschappij gaat lopen, moet een gezondheidsverklaring worden ingevuld door de verzekerde of moet er een medische keuring plaatsvinden. Het risico wordt onder meer bepaald door de hoogte van het verzekerd kapitaal, het soort en de leeftijd van de verzekerde. iemand met een minder goede gezondheid kan daardoor een hogere premie gaan betalen dan een gezond persoon.
Een gezondheidsverklaring is altijd vereist als in een verzekering het risico van overlijden is meeverzekerd.
Het is van belang bij het invullen van de gezondheidsverklaring en bij het eventuele medisch onderzoek de gestelde vragen naar waarheid te beantwoorden. in geval van verkeerde opgave of verzwijging kan de uitkering in gevaar komen. De woordenlijst is nog onder constructie